Singlar sverige statistik

Sverige har flest singelhushåll i Europa enligt statistik från en EU-rapport.

Bättre odds för högutbildade singlar

Drygt 40 procent av alla svenska hushåll är ensamhushåll. I storstäder som Stockholm och Göteborg uppgår antalet singelhushåll till över 50 procent.

Som singel får man sköta allt hushållsarbete själv, men många singlar skulle gärna få hjälp med sysslorna i hemmet. Och Klinenberg konstaterar att singeltrenden är västerlandets största demografiska förändring sedan efterkrigstidens babyboom. Men om nu Sverige är världsledande när det gäller antalet singlar per capita, med singellivet som ett livsval och frihetsideal, vad innebär det då för det sociala kapitalet? Räcker det med att som Klinenberg hävda att det sammanhållande kitt som Putman efterlyste har fått nya uttryck bland annat i de sociala medierna på nätet? Som om teknikutvecklingen skulle vara räddningen?

Jag har länge förundrats över att svenska byggherrar och arkitekter endast ritar singelboende för pensionärer. Först på ålderns höst ges det plats för gemensamma matsalar och bibliotek i boendet, i övrigt så producerar bostadsmarknaden så gott som uteslutande för en kärnfamilj på utdöende.

Fattiga ensamhushåll ökar

Varför inte modernisera den gamla kollektivhusidéen i en ny skepnad? Här finns fröet till en stadsplanering som inte bara bygger hus, utan också vågar ta sig an stadens sociala och kulturella rum. Resultatet visar nu att fattigdomsrisken har ökat nästan lika mycket i singelhushåll som för ensamstående föräldrar.

En anledning till den kraftiga ökningen tros vara att arbetslöshetsförsäkringen har blivit mer begränsad de senaste decennierna och att ensamhushållen därmed blivit mer utsatta, vare sig de har barn eller inte. Vetenskapsradion vet sverigesradio. Referens:  Alm, S.

Att ha en partner skyddar mot fattigdom

The Diminishing Power of One? DOI: Vetenskapsnyheter från alla tänkbara forskningsområden.

Här får du som lyssnare ofta höra nyheten innan den blir uppmärksammad av övriga media.